Bezpieczny i przyjazny żłobek XLIV edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla opiekunów/wychowawców, dyrektorów żłobków, pod nazwą

Bezpieczny i przyjazny żłobek XLIV edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 marca 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Żłobki, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikat „Bezpieczny i przyjazny żłobek”oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest rozwijanie aktywności małych dzieci, wdrażanie do samodzielności. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków oraz rozbudzanie ciekawości, stymulowanie wszystkich obszarów rozwoju.
 2. Placówki przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Bezpieczny i przyjazny żłobek” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 8 spośród 11 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Bezpieczny i przyjazny żłobek”

 1. Zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie polityki lub procedur ochrony dzieci przed krzywdzeniem, edukację opiekunów i rodziców oraz zapewnienie dostępu do informacji o instytucjach, w których można otrzymać pomoc. Przestrzeganie zasad dotyczących liczebności grup, organizowanie spotkań z rodzicami, prowadzenie rozmów indywidualnych. Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Dzieci biorą udział w codziennych zabawach na świeżym powietrzu – Pogoda to nie przeszkoda. Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji zdjęciowej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Wspieranie rozwijanie zdrowych nawyków żywieniowych, między innymi poprzez organizację zajęć pt. Pysznie, zdrowo, kolorowo – w ramach których dzieci przygotowują z pomocą opiekunów kanapki lub inną przekąskę. Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji multimedialnej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Dzieci wykonują grupową pracę plastyczną pt. Owocowa przygoda. Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji multimedialnej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Zorganizowanie Dnia Wymarzonego Bohatera. Dzieci przychodzą do żłobka w odpowiednim przebraniu, biorą udział w grach i zabawach. Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji multimedialnej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Przygotowane posiłki są urozmaicone i zgodne z zaleceniami zawartymi w aktach prawnych. Ocena na podstawie sprawozdania oraz zdjęć i jadłospisów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Organizowanie rodzinnych uroczystości, np. Dzień Babci, Mamy, Taty, Rodziny… Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji multimedialnej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Dzieci wspólnie z członkami rodziny wykonują pracę plastyczną na dowolny temat. Zorganizowanie wernisażu przygotowanych prac. Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji multimedialnej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Organizowanie codziennych zajęć ruchowych pt. Wesołe wygibasy. Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji multimedialnej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju. Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji multimedialnej z wybranych zajęć Mały Odkrywca (polisensorycznych, aktywizujących, eksperymentalnych) przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Bezpieczny i przyjazny żłobek”, który w okresie od 18.03.2024 r. do 18.05.2024 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 marca 2024 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje żłobków o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie pracownicy oraz dyrektorzy żłobków.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez żłobki należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 30 czerwca 2024 r.
 • Adres jury konkursu „Bezpieczny i przyjazny żłobek” Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@żłobek.com

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!