Bezpieczny i przyjazny żłobek XVI edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla opiekunów/wychowawców, dyrektorów żłobków, pod nazwą

Bezpieczny i przyjazny żłobek XVI edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 31 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. Żłobki, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikat „Bezpieczny i przyjazny żłobek”oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest rozwijanie aktywności małych dzieci, wdrażanie do samodzielności. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków oraz rozbudzanie ciekawości, stymulowanie wszystkich obszarów rozwoju.

Zadania konkursu: „Bezpieczny i przyjazny żłobek”

 1. Zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie polityki lub procedur ochrony dzieci przed krzywdzeniem, edukację opiekunów i rodziców oraz zapewnienie dostępu do informacji o instytucjach, w których można otrzymać pomoc. Przestrzeganie zasad dotyczących liczebności grup, organizowanie spotkań z rodzicami, prowadzenie rozmów indywidualnych. Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Dzieci biorą udział w codziennych zabawach na świeżym powietrzu – Pogoda to nie przeszkoda. Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji zdjęciowej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Wspieranie rozwijanie zdrowych nawyków żywieniowych, między innymi poprzez organizację zajęć pt. Pysznie, zdrowo, kolorowo – w ramach których dzieci przygotowują z pomocą opiekunów kanapki lub inną przekąskę. Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji multimedialnej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Dzieci wykonują grupową pracę plastyczną pt. Owocowa przygoda. Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji multimedialnej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Zorganizowanie Dnia Wymarzonego Bohatera. Dzieci przychodzą do żłobka w odpowiednim przebraniu, biorą udział w grach i zabawach. Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji multimedialnej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Przygotowane posiłki są urozmaicone i zgodne z zaleceniami zawartymi w aktach prawnych. Ocena na podstawie sprawozdania oraz zdjęć i jadłospisów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Organizowanie rodzinnych uroczystości, np. Dzień Babci, Mamy, Taty, Rodziny… Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji multimedialnej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Dzieci wspólnie z członkami rodziny wykonują pracę plastyczną na dowolny temat. Zorganizowanie wernisażu przygotowanych prac. Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji multimedialnej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Organizowanie codziennych zajęć ruchowych pt. Wesołe wygibasy. Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji multimedialnej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju. Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji multimedialnej z wybranych zajęć Mały Odkrywca (polisensorycznych, aktywizujących, eksperymentalnych) przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Bezpieczny i przyjazny żłobek”, który w okresie od 31.10.2019 r. do 31.01.2020 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 października 2019 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje żłobków o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie pracownicy oraz dyrektorzy żłobków.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez żłobki należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 31 marca 2020 r.
 • Adres jury konkursu „Bezpieczny i przyjazny żłobek” Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa, e-mail: sekretariat@żłobek.com

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!